MƏMMƏD ƏMİN

yazarlar
31-01-2021, 14:40 1358
MƏMMƏD ƏMİN
Böyük şəxsiyyətlər unudulmur.Əgər, o, yaşadığı tarixi dəyişdiribsə, hökmən xalqının qan yaddaşına həkk olunubdur.Məhz M.Ə.Rəsulzadə belə şəxsiyyətlərdən biri olubdur. Bu gün onu hörmətlə yad edirik.

Mən ağlaram gilə- gilə,
Dərdlərimi billə bilə.
Haray çəkib düşdün dilə,
-Tarix yazdın, oldun əmin,
Bu vətəndə Məmməd Əmin.

Sən simvolu azadlığın
Bünövrəsi qardaşlığın.
Sərkərdəsi yurddaşlığın,
Türk ulusu bir həmdəmin,
Bu vətəndə Məmməd Əmin.O yüksələn al bayrağın,
Olubdur sənə dayağın.
Yenməyəcək o növrağın,
Yaraşığı göy aləmin,
Bu vətəndə Məmməd Əmin.

Peyğəmbərin Rəsul Allah,
Qohunmluğun vardır, vallah.
Kaş bunları duya Allah,
Sığındı ona görkəmin,
Bu vətəndə Məmməd Əmin.

KİRMAN RÜSTƏMLİ


MƏMMƏD ƏMİN