20 YANVAR ŞƏHİDİ ÜLVİ BÜNYADZADƏ

gundem
21-01-2023, 20:59 2430
20 YANVAR ŞƏHİDİ ÜLVİ BÜNYADZADƏÜlvi, sən Vətəni elə sevdin ki,
Dağında-daşında bitmək istədin.
Otlara qarışıb çəmənliyində
Bu dünyanı atıb, itmək istədin.

Düşmən qabağına çıxan ər oldun,
Dedin torpağımda kələk, tora bax,
Cəngavər aslanı, igid nər oldun,
Dedin ki, mənimdir anam Qarabağ!Böyütdün Vətəni bir qarış da sən,
Bu yurdun taleyi çıraqban olar.
Elə bir dastansan, bir zümzüməsən,
Sənsizlik ömrümə nisgil, qan olar.

Axirət cənnətdən keçir yolların,
Elə gənc qalmısan, yarından uzaq.
Vətənə sarılıb həsrət qolların,
Adın ruhumuza loğman olacaq.

Ülvi, gül ətrinə qarışıb torpaq,
Odur ki, bolluca nemət yetirir.
Xarı bülbül verir ruhundan soraq,
Türk oğlu, torpağın sərvət bitirir.

Ruhuna dualar oxuyur xalqın,
Adını yaşadır, saf, igid mələk.
Deyirlər Ülviylə tanınır Vətən,
Bu böyük sevgiylə biz də öyünək!

Öyünək, Ülvinin ruhu şad olsun,
Dözmədi düşmənin xəyanətinə.
Hər zaman Vətəndə ruhu yad olsun,
Layiqdi xalqının məhəbbətinə!

Mayisə ƏSƏDULLAQIZI